La catalanitat de Colom: L'únic objectiu que guia el meu estudi és el de conèixer la veritat de l'origen de Colom i sempre he intentat actuar seguint una metodologia estrictament científica. La meva condició de ser català, de naixement i cultura, s'ha convertit en un «handicap» davant d'uns futurs lectors que hagin d'avaluar els meus treballs, ja que segurament pensaran, que em mouen exclusivament motius patriòtics per poder incloure a aquesta gran figura de la història universal dins el «Panteó de la Glòria» de la història de Catalunya. I aquesta apreciació del meu treball no és la que jo considero correcta, ja que, repeteixo, sempre he intentat assolir el màxim nivell científic en ell i per això he col · laborat amb professors universitaris de diverses especialitats i, entre tots, hem utilitzat diverses ciències auxiliars de la història per aconseguir la veritat, no sempre amb èxit, com en el cas de les mostres de ADN descrites al final del llibre.

 

El origen catalán de Colom: El único objetivo que guía mi estudio es el de conocer la verdad del origen de Colón y siempre he intentado actuar siguiendo una metodología estrictamente científica. Mi condición de ser catalán, de nacimiento y cultura, se ha convertido en un «handicap» ante unos futuros lectores que hayan de evaluar mis trabajos, ya que seguramente pensarán, que me mueven exclusivamente motivos patrióticos para poder incluir a esta gran figura de la historia universal en el "Panteón de la Gloria" de la historia de Cataluña. Y esta apreciación de mi trabajo no es la que yo considero correcta, ya que, repito, siempre he intentado alcanzar el máximo nivel científico en él y por eso he colaborado con profesores universitarios de diversas especialidades y, entre todos, hemos utilizado varias ciencias auxiliares de la historia para alcanzar la verdad, no siempre con éxito, como en el caso de las muestras de ADN descritas al final del libro.

Tots els articles de Luis Ulloa Cisneros (1927 - 1936):

Hi ha diversos motius que ens han mogut  a preparar aquest recull d’articles escrits per l’historiador peruà Luís Ulloa i Cisneros entre els anys 1927 i 1936. El primer any citat fou el de la publicació del seu primer llibre a Paris en el que defensava la teoria de l’origen català de Cristòfor Colom i el segon any citat fou el del seu traspàs a Barcelona el dia 9 de febrer del 1936. Tots els articles recollits, doncs, són d’aquest lapse de temps de quasi bé nou anys, que foren de gran intensitat vital i emocional per Luís Ulloa. Malgrat que hem intentat recopilar tots els articles coneguts d’aquest període, el lector observarà que es concentren en l’etapa 1927-1932, i que no hem pogut trobar cap article seu posterior a aquest darrer any de 1932. Les raons d’aquest silenci només les podem atribuir a la precària salut de Luis Ulloa, a la seva edat avançada i, també, per què no, a un recel de l’autor a rebre nous atacs a la seva activitat de recerca i divulgació. Qualsevol informació complementària sobre la existència d’altres articles d’Ulloa serà molt benviguda per la nostra part.

 

En primer lloc, el motiu principal que ens guia en publicar aquesta sèrie d’articles no pot ser altre, que el de retre homenatge a Ulloa per la ingent tasca en favor de l’estudi i divulgació de la teoria de l’origen català de Cristòfor Colom de la que en fou primer defensor i divulgador. El segon i principal motiu d’aquesta edició és el de poder presentar als lectors tots aquells escrits de Luís Ulloa publicats a la premsa diària, revistes i altres publicacions especialitzades de tot el món, que actualment costa molt d’aconseguir localitzar i llegir. La seva publicació vol ser un important complement a tot allò que Ulloa va publicar en els seus llibres editats en vàries llengües com la francesa, la catalana o la castellana.

 

Finalment, un darrer motiu que ens ha esperonat a fer aquest recull i aquesta publicació, ha estat la voluntat de recuperació de l’entusiasme, de l’embranzida originària que nasqué en tota la intel·lectualitat catalana en el moment de la publicació de la teoria de Ulloa, ja que , en el moment en que es troben actualment les recerques en aquest any  2010, considerem que hi ha un procés d’estancament que cal tornar a redreçar. Hem de ser conscients que, malgrat el temps transcorregut des del 1927, la teoria de la catalanitat de Colom no ha aconseguit obrir-se pas com a la alternativa vàlida i definitiva a la teoria ortodoxa del Colom genovès. Si aquesta és la situació actual, és en part degut a la manca de proves documentals fefaents a favor de la teoria catalana i en gran part, també, a la aparició d’innombrables teories i escrits, suposadament a favor de la teoria catalana, que, sense cap mena de fonament científic, han desvirtuat les bones raons inicials de la teoria de la catalanitat de Colom, tot presentant hipòtesis inversemblants o demostradament falses, que han anorreat la poca credibilitat obtinguda sostingudament des del 1927 en el món acadèmic de tot el món per la teoria de Ulloa. A manca d’un estudi científic, seriós i rigorós, en els arxius històrics, els nous falsaris de la teoria de la catalanitat de Colom es decanten ja obertament cap a la fabulació i cap a camps molt poc científics com la càbala, les teories esotèriques relacionades amb el món del catarisme o dels templers, les confabulacions masòniques i tota altre mena d’estudis  que no aporten cap certesa científica a tot aquest procés, ans tot el contrari.  Amb aquesta publicació volem proposar un retorn a l’origen, un retorn a la recerca històrica seriosa i calmada, sense presses, pam a pam, però que ens serveixi per bastir un edifici teòric sòlid i consistent i, si en aquest procés hem de rectificar alguns dels principis en que s’ha basat fins ara la teoria de la catalanitat de Colom, es rectifica, encara que haguem d’esmenar la plana del “magister dixit” de qui sigui, fins i tot del propi Ulloa.