CONFERÈNCIES A ANGLATERRA

Vaig donar una conferència el dia 1 d’agost del 2013 al American Museum in Britain de Bath (Anglaterra) que duia per títol “John Cabot and Christopher Columbus, revisited”. El tema principal d’aquesta conferència era la defensa de la teoria de que Giovanni Caboto (John Cabot pel món anglo-saxó) era membre de la família “Gavoto” originària de la ciutat lígur de Savona i, per tant, el seu llinatge correctament escrit hauria de ser “Gavoto” i no “Caboto”.  Vaig aportar nova documentació dels arxius històrics municipals de València i de Barcelona, pels que queda demostrat, que des de l’any 1445, o una mica abans, a la ciutat de València hi havia establert un clan familiar dels Gavoto de Savona que es dedicava a la producció de paper i de teixits de seda. El fet de que Giovanni Caboto, al fugir de Venècia amb tota la seva família, es dirigís directament a València per evitar ser empresonat per deutes econòmics,  fa pensar que pertanyia a aquesta branca establerta a València, sense descartar, fins i tot, un possible naixement seu a València pels voltants del 1450 o abans.

A la conferència hi va assistir el Dr. Evan Jones, professor del departament d’història de la universitat de Bristol, especialista en Giovanni Caboto i col·laborador del “The Cabot Project”, qui em va recomanar a l'associació d’amics del vaixell “The Matthew” de Bristol. Aquest vaixell és una rèplica de la nau que va utilitzar Giovanni Gavoto en el seu viatge a Terranova l’any 1497 i que està ancorat al port de Bristol, port de partida d’aquest viatge de descobriment del futur Canadà. Per això, vaig ser convidat pel Sr. Royston Griffey, president d’aquesta associació cultural, a repetir la conferència pels amics del “The Matthew” a bord mateix del vaixell el dia 5 d’agost del 2013.